Akdeniz ÜniversitesiAkdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
07070 ANTALYA
Tel : (+90 242) 310 25 09
Fax : (+90 242) 227 45 64
E-mail : hasanyilmaz@akdeniz.edu.tr               

Doğum Tarihi &Yeri

Burdur,  12.07.1986

Yabancı Dil

İngilizce

Çalışma Konuları

Biyokütle Enerjisi

Tarımsal Atıkların Peletlenmesi

  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Ziraat Mühendisliği – Tarım Makinaları

Ege Üniversitesi

2011

Y. Lisans

Tarım Makinaları

Akdeniz Üniversitesi

Devam ediyor

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları Bölümü

2013-…

Sayfa Özeti: Arş.Gör.Hasan YILMAZ

Sayfa Açıklaması: Hasan Yılmaz

Anahtar Kelimeler: