Akdeniz Üniversitesi


 
Genel Tanıtım Videosu


Prof. Dr. Can ERTEKİN
"Bölüm Başkanı"
(Kayıt tarihi: 2013)
              

 

Genel

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü; bölgenin tarımsal yapı ve üretimine katkıda bulunmak ve geliştirmek amacıyla 1983 yılında kurulmuş ve 1996-1997 eğitim-öğretim yılında lisans öğretimine başlamıştır. Bölümde 3 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 13 akademik personel görev yapmaktadır.

Tarım Makineleri  ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde Tarım Makinaları Mühendisliği ve Tarımda Enerji Kullanımı konularında eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları yoğun olarak sürdürülmektedir. Bölümde, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretimin yanısıra, tarım makinalarına ilişkin araştırma çalışmaları ve tarım makinaları deneyleri yapılmaktadır. Ayrıca, bölge üreticilerine proje ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Misyon & Vizyon

Tarımsal makinaları ve tarımda enerji kullanımı konularında, ulusal ve uluslararası düzeyde tarım sektörünün gereksinim duyduğu ileri düzey bilgi ve teknolojinin üretilmesini sağlamak, yeni tarım teknolojileri bilgileriyle donatılmış nitelikli tarım mühendislerini yetiştirmektir

Tarımsal üretim mekanizasyonu için gerekli olan her türlü tarım makinaları ve güç kaynaklarının tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, işletilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, kullanımı vb. konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yeni tarım teknolojilerini geliştirerek ülke ve bölge koşullarına uyarlamak, yeterli mesleki bilgilerle donatılmış analitik düşünceye sahip yaratıcı ve girişimci tarım mühendisleri yetiştirmek, tarım makinaları sanayi ve ülkemiz mekanizasyon düzeyinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Başlıca Bilimsel Çalışma Alanları

Tarım Makinaları Bilim Dalı

Tarım Traktörleri
Toprak İşleme Mekanizasyonu
Ekim, Dikim Mekanizasyonu
Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği
Bilgisayar Destekli Makina Tasarımı (CAD-CAM) ve Uygulamaları
Hassas Tarım Teknolojileri
Sera Üretim Mekanizasyonu

Tarımda Enerji Kullanımı Bilim Dalı

Sera Mekanizasyonu (Sera Teknolojileri, Sera Otomasyonu, Çevre Kontrolü, Örtü Malzemeleri, Model Geliştirme)
Biyogaz, Biyokütle ve Kompost Teknolojisi
Hayvansal Üretim Mekanizasyonu
Tarımsal Ürün Kurutma TeknolojisiSayfa Özeti: Hakkımızda

Anahtar Kelimeler: