Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Davut KARAYEL

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
07070 ANTALYA
Tel : (+90 242) 310 65 32
Fax : (+90 242) 22745 64
E-mail : dkarayel@akdeniz.edu.tr
DKARAYEL

 

Doğum Yeri&Tarihi

Gaziantep - 1974

Yabancı Dil İngilizce
Çalışma Konuları

Ekim Makinaları

ÖĞRENİM ve AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans

1991-1995

Çukurova Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü

Yüksek lisans

1996-1999

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ABD

Doktora

1999- 2005

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ABD

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Düşey Plakalı Hava Emişli Bir Hassas Ekim Makinasının Bazı Sebze Tohumları İçin Ekim Etkinliği Değerlerinin Laboratuvar ve Tarla Şartlarında Karşılaştırılması (98.01.012.12)Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( Yüksek Lisans Tez Projesi )
Hassas Mısır Ekiminde Farklı Toprak İşleme Yöntemlerinin Tohum Dağılımına ve Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisi (99.01.0104.09)Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( A-Tipi Araştırma Projesi )
Hassas Ekimde Farklı Tip Gömücü Ayak ve Derinlik Ayar Sistemlerinin Ekim Kalitesine Etkisi (2001.01.0121.045)Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( Doktora Tez Projesi )
Doğrudan Ekimde Farklı Tip Gömücü Ayak ve Derinlik Ayar Sistemlerinin Ekim Kalitesine EtkisiTÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu

 

YAYINLAR

1. Özmerzi A., Karayel D., 1998. Karpuz Tohumunun Hava Akımlı Hassas Ekim Makinası ile Doğrudan Ekim Olanakları. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, 17-18 Eylül, Tekirdağ

2. Özmerzi A., Karayel D., 1998. Hava Emişli Hassas Ekim Makinası ile Mısır Ekiminde Ekim Derinliğinin Ekim Tekniği Açısından İncelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, 17-18 Eylül, Tekirdağ

3. Özmerzi A., Karayel D., 1999. Tahıl Ekim Makinalarında Çizi Kapatıcı Olarak Kullanılan Dişli Tırmıkların Toprak İçindeki Tohum Dağılımına Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fak. Derg., 11, 75-79.

4. Karayel D., Özmerzi A., 1999. Sebze Tohumlarının Hassas Ekimi. Türk-Koop Ekin Dergisi, 3(8), 40-43

5. Karayel D., Özmerzi A., 2000. Düşey Plakalı Hava Emişli Bir Hassas Ekim Makinasının Bazı Sebze Tohumları İçin Laboratuvar ve Tarla Koşullarında Sıra Üzeri Tohum Dağılım Değerlerinin Karşılaştırılması. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi. 1-2 Haziran, Erzurum; 153-159

6. Karayel D., Özmerzi, A., 2001. Hava Emişli Bir Tek Dane Ekici Düzen ile Kavun ve Hıyar Ekiminde Sıra Üzeri Uzaklık ve İlerleme Hızının Ekim Düzgünlüğüne Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fak. Derg., 14(2), 63-67.

7. Özmerzi A., Karayel D., Topakci M., 2002. Effect of Sowing Depth on Precision Seeder Uniformity. Biosystems Engineering. 82(2), 227-230

8. Karayel D., Özmerzi A., 2002. Effect of Tillage Methods on Sowing Uniformity of Maize. Canadian Biosystems Engineering. 44, 23-26.

9. Karayel D., Özmerzi A., 2002. A Research on the Use of a Precision Vacuum Seeder Unit for Hill Drop Sowing. Proceedings of the 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Oct. 15-17, Kuşadası; 351-355.

10. Karayel D., Özmerzi A., 2003. Doğrudan Ekim Makinalarında Kullanılan Gömücü Ayaklar, Koruyucu Toprak İşleme ve Doğrudan Ekim Çalıştayı, 23-24 Ekim, İzmir: 163 186

11. Karayel D., Özmerzi A., 2003. Effect of Different Seedbed Preparation Methods on Physical Properties of Soil. AMA 34 (3), 9-12, Summer, Tokyo, Japan.

12. Karayel D., Barut Z. B., Özmerzi A., 2004. Mathematical Modelling of Vacuum Pressure on a Precision Seeder. Biosystems Engineering, 87 (4), 437-444

13. Karayel D., Özmerzi A., 2004. Effect of Forward Speed on Hill Dropping Uniformity of a Precision Vacuum Seeder. HortTechnology, 14 (3), 364-367

14. Karayel D., Özmerzi A., 2005. Hassas Ekimde Gömücü Ayakların Tohum Dağılımına Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fak. Derg., 18 (1), 139-150.

15. Karayel D., Wiesehoff M., Özmerzi A. Müller J. 2005. Laboratory Measurement of Seed Drill Seed Spacing and Velocity of Fall of Seeds Using High-Speed Camera System. Computers and Electronics in Agriculture. 50 (2006), 89-96.

16. Özmerzi A., Karayel D., 2006. Effect of Seeder Furrow Openers on Seedling Emergence for Precision Seeding. EE&AE '200 6, International Scientific Conference, June 07-09, Rousse , Bulgaria , 412-418.

17. KARAYEL D., ÖZMERZİ A. 2006. Gömücü Ayakların Toprak Nemindeki Değişime Etkisi. Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 2(2), 103-110.

18. KARAYEL D., ÖZMERZİ A. 2006. Gömücü Ayakların Çizi Kesit Alanı ve Toprak Kabarmasına Etkisi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fak. Derg., 19(2), 279-287.

19. Karayel D., Özmerzi A., 2007. Comparison of Vertical and Lateral Seed Distribution of Furrow Openers Using a New Criterion. Soil & Tillage Research, 95, 69-75.

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Davut KARAYEL

Sayfa Açıklaması: Davut Karayel

Anahtar Kelimeler: