Akdeniz Üniversitesi

Lisansüstü

Ders Programı

Lisansüstü Dersleri


TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
ANABİLİM DALI BAŞKANI: Prof. Dr. Osman YALDIZ
YÜKSEKLİSANS 2009-2010 DERS PROGRAMI

I.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

70207501

Motor Yakıtlar ve Yağlar

(3+0) 3

70207503

Tarımda İklimlendirme Tekniği

(3+0) 3

70207505

Tarımda Enerji Kullanımı ve Optimizasyonu

(3+0) 3

70207507

Ölçme Metotları

( 3+0) 3

70207509

Alternatif Enerji Sistemleri Tasarımı

(3+0) 3

70207511

Çiftlik Gübresi Mekanizasyonu

(3+0) 3

70207513

Tarım Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları I

(3+0) 3

70207515

Tarımsal Mekanizasyon Planlanması

(3+0) 3

70207517

Alternatif Toprak İşleme Teknikleri

(3+0) 3

70207519

Ürün İşleme Tekniği

(3+0) 3

70207523

Seraların Alternatif Enerjilerle Isıtılması

(3+0) 3

70207521

Seminer I

(0+2) 0

702075513-5713

Tarım Makinelerinde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri

(4+0) 0

70207591

Danışmanlık

(0+1) 0

II.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

70207502

İkinci Ürün Mekanizasyonu

(3+0) 3

70207504

Özel Bitkilerin Derim Metotları

(3+0) 3

70207506

Bahçe ve Sera Tarımı Mekanizasyonu

(3+0) 3

70207508

Güneş Enerjisi İle Kurutma ve Kurutma Modelleri

(3+0) 3

70207510

Ürün Kurutma Teknikleri

(3+0) 3

70207512

Hayvansal Üretimde İş Organizasyonu ve Maliyet Analizleri

(3+0) 3

70207514

Tarım Mak. Bilgisayar Destekli Tasarım

(3+0) 3

70207516

Tarım Makineleri Deney Teknikleri

(3+0) 3

70207518

Tarımsal Mekanizasyonda Araştırma Deneme Yöntemleri

(3+0) 3

70207520

Isı Enerjisi Depolama Metotları

(3+0) 3

70207524

Enerji Çevre İlişkileri

(3+0) 3

70207526

Tarım Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları II

(3+0) 3

70207528

Biyokütle Enerjisi

(3+0) 3

70207530

Biyolojik Malzemenin Teknik Özellikleri

(3+0) 3

70207522

Seminer II

(0+2) 0

702075504-5724

Tarım Makinelerinde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri  (4+0) 0


70207592

Danşmanlık

(0+1) 0

III.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

702075513-5713

Tarım Makinelerinde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri

(4+0) 0

70207591

Danşşmanlık

(0+1) 0

IV.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

702075504-5724

Tarım Makinelerinde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri

(4+0) 0

70207592

Danışmanlık

(0+1) 0

DOKTORA 2009-2010 DERS PROGRAMI

I.YARIYIL ve III.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

70207601

Isİ Tekniði

(3+0) 3

70207603

Ekim Makineleri Tasarİmİ

(3+0) 3

70207605

Yem Fabrikasyonu

(3+0 )3

70207607

Tarİm Makinelerinde Otomasyon Uygulamalarİ

(3+0) 3

70207609

Bitki Büyümesinin Matematiksel Modellemesi

(3+0) 3

70207611

Pot Yapma ve Fide Dikim Makineleri

(3+0) 3

70207613

Sayİsal Yöntemler

(3+0) 3

70207615

Su Çİkarma Makinelerinin Tasarİmİ

(3+0) 3

70207617

Tarİm Traktörleri Teknik ve Mekanik Özellikleri

(3+0) 3

70207619

Traktör Makine İkilisinde Bilgisayar Destekli Ölçme Sistemleri

(3+0 )3

70207623

Kompost Teknolojisi

(3+0) 3

70207525

Tarİmsal Ürünlerin Mekaniði

(3+0) 0

70207621

Seminer I

0+2 0

702076512-6712

Tarİm Makinelerinde Doktora Uzmanlİk Alan Dersleri

(4+0) 0

70207691

Danİşmanlİk

(0+1) 0

II.YARIYIL ve V.YARIYIL

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

70207604

Seralarda Otomatik Kontrol Teknikleri

(3+0) 3

70207606

Tarİm Makinelerinde Akİşkanlar Mekaniði

(3+0) 3

70207608

Ürün Sİnİflandİrma ve Paketleme Teknolojisi

(3+0) 3

70207610

Elektronik Bilgi İşlem Yöntemleri

3+0) 3

70207612

Tarİmsal Yapİlarda Isİ Transferi

(3+0) 3

70207616

Biyogaz Teknolojisi

(3+0) 3

70207618

Tarİm Makinelerinde Ergonomi

(3+0) 3

70207620

Tarİmsal Mekanizasyon İşletmeciliðinde Uzman Sistemler

(3+0) 3

70207624

Toprak Makine İlişkileri

(3+0) 3

70207622

Seminer II

(0+2) 0

702076524-6724

Tarİm Makinelerinde Doktora Uzmanlİk Alan Dersleri

(4+0) 0

70207692

Danİşmanlİk

(0+1) 0

V.-X YARIYILLAR

DERSİN KODU ve ADI SA/HAF KREDİ

0907201

Gelişim ve Öðrenme (Z)

3+0 3

0907202

Öðretimde Planlama ve Deðerlendirme (Z)

3+2 4

702076513-6713

Tarİm Makinelerinde Doktora Uzmanlİk Alan Dersleri

(4+0) 0

70207691

Danİşmanlİk

(0+1) 0

702076504-6724

Tarİm Makinelerinde Doktora Uzmanlİk Alan Dersleri

(4+0) 0

70207692

Danİşmanlİk

0+1 0

Sayfa Özeti: Ders Programı

Anahtar Kelimeler: