Akdeniz Üniversitesi

Lisansüstü

Des Programı

 

Lisans Dersleri

TARIM MAKİNALARI ALT PROGRAMI

VII. YARIYIL

VIII.YARIYIL


Tarım Traktörleri

3(3+0)

Tarımsal Savaş Mekanizasyonu

3(2+2)


Mezuniyet Projesi I

1(0+2)

Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği

2(2+0)


Toprak İşleme Mekanizasyonu

2(2+2)

Mezuniyet Projesi II

1(0+2)


Ekim Bakım ve Gübreleme Mekanizasyonu

3(2+2)

Hasat Harman Mekanizasyonu

3(2+2)


Hayvancılıkta Mekanizasyon

3(3+0)

Sera Mekanizasyonu

3(2+2)


İklimlendirme Tekniği

2(2+0)

Doğal Enerji Kaynakları

2(2+0)


Mekanik Teknoloji

2(1+2)

Yabancı Dil

2(2+0)


Yabancı Dil

2(2+0)

Diğer Programlardan Seçmeli Dersler

3


Diğer Programlardan Seçmeli Dersler

3

Diğer Alt Programlardan Seçmeli Dersler

3


Diğer Alt Programlardan Seçmeli Dersler

3

 

222446
Yabancı Dil

2(2+0)

24

46