Akdeniz Üniversitesi

Prof.Dr.İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
07070 ANTALYA
Tel : 0-242-310 24 64
Fax : 0-242-227 45 64
E-mail : iakinci@akdeniz.edu.tr

 

Doğum Yeri&TarihiDenizli - 1964
Yabancı Dil İngilizce
Çalışma Konuları

Tarım Traktörleri ve Ergonomi
Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği
Tarımda Bilgisayar Uygulamaları (CAD&CAM)
Toprak İşleme Makinaları

ÖĞRENİM ve AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans1983-1987Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, Adana .
Yüksek Lisans1987-1990Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı, Adana .
Doktora1990-1994Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları Anabilim Dalı, Adana .
Yrd.Doç.Dr .1996-1997Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü , Adana.
Doç.Dr.1997- 2003Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü , Antalya.
Prof.Dr.2003- .....Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Antalya .

AKADEMİK ve İDARİ GÖREVLER

1997-1999Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bilgi İşlem Komisyonu Başkanı
2000-2003Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Dekan Yardımcısı
2001-2003Akdeniz Üniversitesi, AKÜNSEM, Bilgisayar Bilimleri ve Uygulamaları Alt Komisyonu Üyesi
2003-2004Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bilgi İşlem Komisyonu Başkanı
2004-2008Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi
2004-2008Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler MYO Müdürü
2004-2008Akdeniz Üniverstesi, MEYOK Koordinatör Yardımcısı
2004-2008Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, AB Tarım-Gıda-Çevre Politikaları Komisyonu Üyesi
2010-Devam ediyorAkdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, Bölüm Başkanı
2010-Devam ediyorAkdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi
2010-Devam ediyorAkdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitüsü, Tarım Makinaları ABD Başkanı
2010-Devam ediyorAkdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Üyesi

ARAŞTIRMA PROJELERİ

YılProje adıAraştırıcılarDestekleyen Kurum/Kuruluş
1990-1993GAP Bölgesinde Sulama ve Mekanizasyon ProjesiProf.Dr. Osman TEKİNEL
Prof.Dr. R. John GODWIN
Prof.Dr. Alaettin SABANCI
Doç.Dr. Alim IŞIK
Arş.Gör. İbrahim AKINCI
Dr. B.Simon BLACKMORE

British Council,
Ç.Ü. Ziraat Fak.

1992-1993Titreşimli Tek Ayaklı Dipkazan Prototipinin Geliştirilmesi ve İş Başarısının Belirlenmesi Üzerinde Bir AraştırmaDoç.Dr. Alim IŞIK
Prof.Dr. İ. Kurtuluş TUNÇER
Arş.Gör. İbrahim AKINCI
Uzm.Nihat E. KARAKAYA
Ç.Ü. Rektörlük Araştırma Fonu
1993-1994GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon Gereksinimleri EtüdüProf.Dr. Alaettin SABANCI
Doç.Dr. Alim IŞIK
Arş.Gör. İbrahim AKINCI
Başbakanlık GAP Bölg. Kalk. İdr. Bşk.,
Ç.Ü. Ziraat Fak.,
TEMAV
1993-1996GAP Bölgesinde Tarımsal Mekanizasyon PlanlamasıProf.Dr. Alaettin SABANCI
Doç.Dr. Alim IŞIK
Dr. İbrahim AKINCI
Başbakanlık GAP Bölg. Kalk. İdr. Başk.,
Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
1998-2001

Antalya Bölgesi Sulu Tarım Tarla İşletmeleri İçin Optimum Traktör ve Tarım Makinaları Büyüklüklerinin Belirlenmesi

Doç.Dr. İbrahim AKINCI
Arş.Gör. Murad ÇANAKCI
Arş.Gör. Mehmet TOPAKCI
Prof.Dr. Aziz ÖZMERZİ
Dr. Beysat İPKİN
Yrd.Doç.Dr. Zeki ALAGÖZ
ZYM. Osman N. AYDEMİR

TÜBİTAK/TARP
1932 Nolu Proje

2000-2001

Tarım Makinalarında Enerji ve Güç Tüketimlerinin Belirlenmesi İçin Ölçme Sisteminin Kurulması Üzerinde Bir Araştırma

Doç.Dr. İbrahim AKINCI
Prof. Dr. Aziz ÖZMERZİ
Arş. Gör. Murad ÇANAKCI
Arş. Gör. Mehmet TOPAKCI
Akdeniz Üniv. Araştırma Fonu-20.01.0104.12 Nolu Proje
1997-2003Antalya Bölgesinde Toprak Sıkışıklığının Pamukta Verime Olan Olumsuz Etkisinin GiderilmesiO. Nuri Aydemir
Uzm. Önal İNAN
Hüsniye GÜLERYÜZ
Doç.Dr. İbrahim AKINCI
Yrd.Doç.Dr. Mustafa SARI
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Akdeniz Tarımsal Arş. Enstitüsü.
1997-1999

Antalya Bölgesinde Buğday, Pamuk ve Mısır Üretimi Yapılan İşletmelere Uygun Mekanizasyon Araçlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
(Yüksek Lisans Projesi)

Arş.Gör. Murad ÇANAKCI
Doç.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu
1999-2002

Kuyruk Milinden Hareketli Makinalarda Güç İletimini Sağlayan Bağlantı Elemanlarının (Mafsallı Mil) Bilgisayar Destekli Tasarımı Üzerinde Bir Araştırma
(Yüksek Lisans Projesi)

Arş.Gör. Deniz YILMAZ
Doç.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu
1999-2006Antalya İli Sera Sebzeciliğinde Mekanizasyon İşletmeciliği Verilerinin Belirlenmesi ve Optimum Sera Mekanizasyonu Seçimi Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma
(Doktora Projesi)

Arş.Gör. Murad ÇANAKCI
Prof.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
2004-2006Bazı sebze tohumlarının fiziko-mekanik özellikleri üzerinde bir araştırma
(Yüksek Lisans Projesi)

Zir.Müh. Tuğba SEVİM
Prof.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
2005-2009Kapalı Kapsül Susam Bitkisi İçin Pervazlı Tip Harmanlama Düzeni Parametrelerinin Belirlenmesi ve Prototipinin Geliştirilmesi (Doktora Projesi)

Arş.Gör. Deniz YILMAZ
Prof.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
Ocak 2010- Devam ediyorTarım Makineleri Tasarımında Yapısal Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma: Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Örneği (Doktora Projesi)

Arş.Gör. H. Kürşat ÇELİK
Prof.Dr. İbrahim AKINCI

Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi
Ağustos 2010- Devam ediyorTeleskobik Özellikli Traktör Vincinin Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Optimizasyonu Üzerine Bir Araştırma (Bireysel Araştırma Projesi)

Prof.Dr. İbrahim AKINCI
Arş.Gör. H. Kürşat ÇELİK

Akdeniz Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi

 YÖNETTİĞİ TEZLER

TezTezin adı

Adı Soyadı

Yıl
Yüksek LisansAntalya Bölgesinde Buğday, Pamuk ve Mısır Üretimi Yapılan İşletmelere Uygun Mekanizasyon Araçlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma

Arş.Gör. Murad ÇANAKCI

1997-1999
Yüksek LisansKuyruk Milinden Hareketli Makinalarda Güç İletimini Sağlayan Bağlantı Elemanlarının (Mafsallı Mil) Bilgisayar Destekli Tasarımı Üzerinde Bir Araştırma

Arş.Gör. Deniz YILMAZ

1999-2002
DoktoraAntalya İli Sera Sebzeciliğinde Mekanizasyon İşletmeciliği Verilerinin Belirlenmesi ve Optimum Sera Mekanizasyonu Seçimi Modellerinin Oluşturulması Üzerine Bir Araştırma

Arş.Gör. Murad ÇANAKCI

1999-2006
Yüksek LisansBazı sebze tohumlarının fiziko-mekanik özellikleri üzerinde bir araştırmaZir.Müh. Tuğba SEVİM2004-2006
DoktoraKapalı Kapsül Susam Bitkisi İçin Pervazlı Tip Harmanlama Düzeni Parametrelerinin Belirlenmesi ve Prototipinin GeliştirilmesiArş.Gör. Deniz YILMAZ2005-2009
DoktoraTarım Makineleri Tasarımında Yapısal Optimizasyon Tekniklerinin Uygulanması Üzerine Bir Araştırma: Tamburlu Çayır Biçme Makinesi Örneği

Arş.Gör. H. Kürşat ÇELİK

2010-Devam ediyor

YAYINLAR
Güncelleme Tarihi : 22.08.2011

Not : 1. Yayınlar, yayın yılı sırasına göre verilmiştir.
          2. Yayınlar, Araştırma (A), Derleme (D), Kitap (K), Diğer Yayın (DY) şeklinde simgelendirilmiştir.
          3. SCI (Mavi), Hakemli dergi (Yeşil), Kongreler (Siyah) renkle belirtilmiştir.

D. 1.       Sabancı, A., Akıncı, İ., Işık, A., 1989. Türkiye’de yaygın kullanılan tarım traktörlerinin teknik özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 12. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, S. 390‑399, 1‑2 Haziran 1989, Tekirdağ.

A. 2.       Sabancı, A., Akıncı, İ., 1990. Tek ve çift çeker tarım traktörlerinin çeki etkinlikleri üzerinde bir araştırma. IV. Ulusal Makina Teorisi Simpozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, S. 565‑572, 22‑24 Eylül 1990, Yalova‑İstanbul.

A. 3.       Sabancı, A., Akıncı, İ., 1990. Tek ve çift çeker tarım traktörlerinin çeki yetenekleri üzerinde bir araştırma. 4. Uluslararası Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, S. 847‑854, 1‑4 Ekim 1990, Adana.

A. 4.       Akıncı, İ., Sabancı, A., 1991. Türkiye tarımında yaygın kullanılan traktörlerin iz genişliklerinin normalizasyonu üzerinde bir çalışma. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 6(2), S. 111‑120, Haziran 1991, Adana. (Hakemli Dergi)

A. 5.       Akıncı, İ., Sabancı, A., 1991. Tarım traktörlerinde patinaj ve etkili değişkenler üzerinde bir araştırma. V. Ulusal Makina Teorisi Simpozyumu Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Makina Fakültesi, S. 157‑166, Eylül 1991, Bursa.

D. 6.       Akıncı, İ., Sabancı, A., 1991. Türkiye’de traktörlerin farklı koşullarda iş başarıları. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, S. 125‑128, 25‑27 Eylül 1991, Konya.

A. 7.       Yaldız, O., Akıncı, İ., 1991. Çukurova bölgesi ve dağlık kesimlerde mekanizasyon düzeyi ve uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon 13. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Mekanizasyon Bölümü, S. 561‑569, 25‑27 Eylül 1991, Konya.

D. 8.       Kirişci, V., Akıncı, İ., 1992. Tarım traktörleri üç nokta bağlantı düzeninde kuvvet analizi. 5. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi Bildiri Kitabı, ODTÜ, Makina Fakültesi, S. 371‑378, 16‑18 Eylül 1992, Ankara.

D. 9.       Kirişci, V., Akıncı, İ., 1992. Traktör üç nokta bağlantı düzeninde kuvvet analizi. Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 346‑353, 14‑16 Ekim 1992, Samsun.

D. 10.     Kirişci, V., Akıncı, İ., 1992. Strain gauge (uzama telleri) tekniği ve uygulamaları. Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 554‑563, 14‑16 Ekim 1992, Samsun.

D. 11.     Sabancı, A., Işık, A., Yıldız, Y., Akıncı, İ., 1993. Tarımsal mekanizasyonda iklim faktörlerinin ergonomik etkileri. 4. Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Fakültesi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 509, S. 193‑203, Ekim 1993, İzmir.

A. 12.     Sabancı, A., Özşahinoğlu, C., Akıncı, İ., Kıroğlu, M., Özsoy, F., 1993. Tarım traktörlerinde gürültünün sürücü işitme yeteneğine etkileri. 4. Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Fakültesi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları No: 509, S. 304‑310, Ekim 1993, İzmir.

A. 13.     Sabanci, A., Isik, A., Akinci, I., Godwin, R.J., Blackmore, B.S., 1993. Determination of the basic data and minimum power for the tractor selection in the Southeastern Anatolia Project (GAP) area. 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 32‑42, October 1993, Kuşadası, İzmir.

A. 14.     Işık, A., Tunçer, İ.K., Akıncı, İ., Karakaya, N.E., 1993. Titreşimli tek ayaklı dipkazan prototipi ve çeki gücü gereksinimi. 5th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 141‑150, October 1993, Kuşadası, İzmir.

A. 15.     Akıncı, İ., Sabancı, A., 1994. Toprak işleme makinaları ile çalışmada temel işletmecilik verileri üzerinde bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 384‑393, 20‑22 Eylül 1994, Antalya.

D. 16.     Sabancı, A., Akıncı, İ., 1994. Dünyada ve Türkiye’de tarımsal mekanizasyon düzeyi ve son gelişmeler. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 404‑415, 20‑22 Eylül 1994, Antalya.

A. 17.     Akıncı, İ., Sabancı, A., Işık, A., 1994. Traktör-makina sisteminde bilgisayar destekli ölçme setinin kurulması ve geliştirilmesi üzerinde bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 15. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 491‑502, 20‑22 Eylül 1994, Antalya.

A. 18.     Işık, A., Akıncı, İ., Sabancı, A., 1995. GAP bölgesine uygun tarım makinaları seçimi ve 2000’li yıllarda park talebi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 45‑54, 5‑7 Eylül 1995, Bursa.

D. 19.     Kirişci, V., Say, S.M., Işık, A., Akıncı, İ., 1995. Tarım makinaları ile çalışmada etkili toprak özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 490‑501, 5‑7 Eylül 1995, Bursa.

A. 20.     Işık, A., Akıncı, İ., Sabancı, A., Say, S.M., 1995. Çukurova bölgesinde kullanılmış traktör pazarı özellikleri ve satınalma bedellerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 595‑605, 5‑7 Eylül 1995, Bursa.

A. 21.     Akıncı, İ., Işık, A., Kirişci, V., Say, S.M., 1995. Traktör ve tarım makinaları satınalma bedellerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 606‑617, 5‑7 Eylül 1995, Bursa.

A. 22.     Aybek, A., Sabancı, A., Akıncı, İ., 1995. İklim etmenlerinin traktör sürücü fizyolojisine etkileri ve kabin kullanımı. 5. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, S. 241‑252, 15‑17 Kasım 1995, İstanbul.

D. 23.     Testik, M.C., Sabancı, A., Akıncı, İ., 1995. El ile malzeme taşıma işlerinin analizi ve yeniden düzenlenmesi. 5. Ulusal Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, S. 735‑743, 15‑17 Kasım 1995, İstanbul.

DY. 24.  Akıncı, İ., 1996. Traktör ve tarım makinalarında bakım ve kullanım tekniği. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı Yayınları, Yayın No: 114, S. 24, Adana.

DY. 25.  Akıncı, İ., 1996. Tarım traktörlerinde titreşim özellikleri. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Yayın No : 117, S. 23, Adana.

D. 26.     Sabancı, A., Akıncı, İ., 1996. Motor eksoz emisyonları ve çevre kirliliği. Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, S. 808‑817, 13‑15 Mayıs 1996, Mersin.

K. 27.     Sabancı, A., Akıncı, İ., Berkman, A., 1996. Üniversiter yapılaşma ve tarım mühendisliği öğretim programları (çeviri). Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Yayın No : 119, S. 150, Adana.

D. 28.     Sabancı, A., Akıncı, İ., 1996. Türkiye’de traktör parkı ve bu parktaki traktörlere ait bazı teknik özellikler. 6th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 291‑301, September 2-6, 1996, Ankara.

A. 29.     Akıncı, İ., Sabancı, A., Korucu, T., Ülker, K., 1996. Bazı tarımsal işlerde traktör titreşim özellikleri. 6th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 323‑334, September  2-6, 1996, Ankara.

A. 30.     Işık, A., Akıncı, İ., Kirişci, V., Tunçer, İ.K., Karakaya, N.E., Köksal, R., 1996. Titreşimli dipkazanlarda güç ve enerji gereksinimi. Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt : 20(Ek Sayı), S. 145‑156, Ankara (CAB Abstract).

DY. 31.  Sabancı, A., Akıncı, İ., Korucu, T., 1996. SI birim sistemi. Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Yayın No : 121, S. 32, 1996, Adana.

D. 32.     Sabancı, A.; Akıncı, İ. 1997. Türkiye'de traktör parkı ve parktaki traktörlere ait bazı teknik özellikler. 1. Uluslararası Otomotiv Teknolojisi Kongresi Bildiri Kitabı, Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, S. 287‑296, 26‑30 Mayıs 1997, Adana.

A. 33.     Kirisci, V., Isik, A., Say, S.M., Akinci, I., 1997. The effect of wing and vibration arrangement on the subsoiler performance. 3rd International Conference on Soil Dynamics (ICSD‑III), Faculty of Agricultural Engineering Technion, Israil Institute of Technology, pp: 177-181, August 3‑7, 1997, Israel.

A. 34.     Akıncı, İ., Topakcı, M., Çanakcı, M., 1997. Antalya bölgesi tarım işletmelerinin tarımsal yapı ve üretim özellikleri. Tarımsal Mekanziasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 45‑58, 17‑19 Eylül 1997, Tokat.

A. 35.     Akinci, İ.; Çanakci, M.; 1998. Antalya bölgesinde pamuk, mısır ve susam üretiminde mekanizasyon uygulamaları ve zamanlılık analizi. Tarımsal Mekanziasyon 18. Ulusal Kongresi Bildiri CD'si/Kongre Doc/Bildiriler/Plan-1.Doc, Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 86‑97, 17‑18  Eylül 1998, Tekirdağ.

A. 36.     Çanakcı, M.; Akıncı, İ., 1999. Antalya bölgesinde ekim ve gübreleme mekanizasyonuna ait işletme giderlerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 11(1), 63‑74, Antalya (CAB Abstract).

A. 37.     Akinci, I.; Canakci, M.; Topakci, M., 1999. Plant production and mechanisation applications in Antalya region. 7th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy ICAME-Adana'99, Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 498‑504, May 26‑27, 1999, Adana, Turkey.

A. 38.     Canakci, M.; Akinci, I., 1999. A research on determination of optimum mechanisation implements for farms which grows wheat, cotton and corn in Antalya region. 7th International Congress on Agricultural Mechanisation and Energy ICAME-Adana'99, Çukurova University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 514‑520, May 26-27 1999, Adana, Turkey.

A. 39.     Güzel, E., Ülger, A. C., İnce, A., Çakır, B., Akıncı, İ., Tezel, M., Yücel, C., 1999. Mısır bitkisinde kök sökülme direnci ölçümü ve bazı tarımsal özellikler ile ilişkilerinin saptanması. Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, Cilt: 23(1), 33‑41, Ankara (CAB Abstract).

A. 40.     Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2000. Antalya ili tarım işletmelerinde traktör ve tarım iş makinaları kullanım sürelerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 43‑50, 1‑2 Haziran 2000, Erzurum.

A. 41.     Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2000. Tek sıralı mısır silaj makinasının güç gereksinimi ve uygun çalışma koşullarının belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 276-282, 1‑2 Haziran 2000, Erzurum.

A. 42.     Akıncı, İ., Çanakcı, M., Yılmaz, D., 2001. Batı Akdeniz bölgesinde tarım makinaları sanayii ve özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 568‑572, 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

A. 43.     Yılmaz, D., Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2001. Makina elemanlarında hasar ve hasar analizi. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, , S. 59-65, 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa.

D. 44.     Akıncı, İ., Yılmaz, D., Çanakcı, M., 2001. Avrupa Birliği sürecinde ülkemizdeki tarım makinaları sanayinin durumu. Makine Tasarım ve İmalat Teknolojileri Kongresi Bildiri Kitabı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Konya Şubesi, S. 193-200, 02-03 Kasım 2001, Konya.

A. 45.     Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2001. Bazı hasat harman makinalarına ait kullanım giderlerinin belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 14(2), 47-55, Antalya (CAB Abstract).

A. 46.     Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2002. Antalya ili sulu tarım tarla işletmeleri için optimum makina boyutu ve güç büyüklüğünün belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 15(1), 85‑93, Antalya (CAB Abstract).

A. 47.     Akinci, I, Yilmaz, D., Canakci, M., 2002. Failure analysis on a transmission gear of rotary tiller. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 69‑72, October 15-17, 2002, Kuşadası, İzmir.

A. 48.     Akinci, I., ; Topakci, M., Canakci, M., 2002. Power and energy requirements for a complete sugar-beet harvester. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 240‑245, October 15‑17, 2002, Kuşadası, İzmir.

A. 49.     Akinci, I., Canakci, M., Topakci, M., 2002. Determination of basic machinery management data for a combine harvester. 8th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Ege University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 366‑371, October 15-17, 2002, Kuşadası, İzmir.

A. 50.     Yilmaz, D., Akinci, I. 2003. An expert systems on agricultural machinery engineering. International EFITA Congress, pp: 42‑50, July 5‑9, 2003, Debrecen, Hungary.

D. 51.     Sabancı, A., Akıncı, İ., Yılmaz, D., 2003. Türkiye’deki traktör parkı ve bazı teknik özellikleri. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S. 139‑146, 3‑5 Eylül 2003, Konya.

A. 52.      Akıncı, İ., 2003. Antalya ili sulu tarim tarla işletmelerinde mekanizasyon planlamasina yönelik temel işletmecilik verileri. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 16(1), 61‑68, Antalya (CAB Abstract).

A. 53.     Akinci, I., Canakci, M. 2003. Power and energy requirements for a pick‑up thresher. International ACTA Conferences, pp: 263‑269, September 22‑24, 2003, Turin, Italy.

A. 54.      Yilmaz, D., Akinci, I., 2004. KBS-Selection of universal joint used in agricultural machinery. Fifth International Workshop on Artificial Intelligence in Agriculture, AIA-04, pp: 111-115, March 8-10, 2004, Cairo, Egypt.

A. 55.      Ozdemir, F., Akinci, I., 2004. Physical and nutritional properties of four major commercial Turkish hazelnut varieties. Journal of Food Engineering, Vol:63(3), 341-347, UK (SCI).

A. 56.      Akinci, I., Ozdemir, F., Topuz, A, Kabas, O, Canakci, M., 2004. Some physical and nutritional properties of Juniperus drupacea fruits. Journal of Food Engineering, Vol:65(3), 325-331, UK (SCI).

A. 57.     Akinci, I., Cakir, E., Topakci, M., Canakci, M., Inan, O., 2004. The effect of subsoiling on soil resistance and cotton yield. Soil and Tillage Research, Vol: 77(2), 203-210, UK (SCI).

D. 58.     Akinci, I., Canakci, M., Topakci, M., Ozmerzi, A., Yilmaz, D., 2004. Development of draft and torque measurement system for agricultural machinery. Energy Efficiency and Agricultural Engineering Conference, EE&AE-04, pp: 308-314, June 3-5, 2004, Rousse, Bulgaria.

A. 59.     Akinci, I., Canakci, M., Topakci, M., Tasbas, H., Kantas, M., 2004. Rotary power and energy requirements for PTO driven machines commonly used in developing countries. AgEng2004 Conference, CD version, September 12-16, 2004, Leuven , Belgium.

D. 60.     Yilmaz, D., Akinci, I., 2004. A program for the selection of universal joint. AgEng2004 Conference, CD version September 12-16, 2004, Leuven, Belgium.

A. 61.      Çanakcı, M., Akıncı, İ., 2004. Antalya bölgesi sera sebzeciliği işletmelerinde tarımsal altyapı ve mekanziasyon özellikleri. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 17(1), 101‑108, Antalya (CAB Abstract).

A. 62.      Yılmaz, D., Akıncı, İ., Çanakcı, M., 2004. Yem kırma makinası hareket iletim mili hasarı ve hasar analizi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, S.218‑222, 08-10 Eylül 2004, Aydın.

A. 63.     Topuz, A., Topakci, M., Canakci, M., Akinci, I., Ozdemir, F., 2005. Physical and nutritional properties of four orange varieties. Journal of Food Engineering, Vol: 66(4), 519‑523, UK (SCI).

A. 64.     Canakci, M., Topakci, M., Akinci, I., Ozmerzi, A., 2005. Energy use pattern of some field crops and vegetable production: A case study for Antalya Region, Turkey. Energy Conversion and Management, Vol: 46(4), 655‑666, UK (SCI).

A. 65.     Akinci, I., Yilmaz, D., Canakci, M., 2005. Failure of a rotary tiller spur gear. Engineering Failure Analysis, Vol:12(3), 400-404, UK., (SCI).

D. 66.     Yilmaz, D., Canakci, M., Akinci, I., 2005. Harvesting of cereal crops in Turkey. VDI-MEG Kolloquium Landtechnik, Mahdrescher, pp: 109-115, March 17-18, 2005, Hohenheim, Germany.

A. 67.     Kabas, O., Ozmerzi, A., Akinci, I., 2006. Physical properties of cactus pear (Opuntia ficus India L.) grown wild in Turkey. Journal of Food Engineering, Vol: 73(2), 198‑202, UK (SCI-Research Note).

A. 68.     Ertekin, C., Gozlekci, S., Kabas, O., Sonmez, S., Akinci, I., 2006. Some physical, pomological and nutritional properties of two plum (Prunus domestica L.) cultivars. Journal of Food Engineering, Vol: 75(4), 508‑514, UK (SCI).

A. 69.     Canakci, M., Akinci, I., 2006. Energy use pattern analysis of greenhouse vegetable production. Energy, Vol: 31/…, 1243‑1256, UK (SCI).

D. 70.     Yilmaz, D., Akinci, I., 2006. Use of electronic device in Turkey. V Congreso Internacional de Ingenieria Agricola, CD version, May 9-12, 2006, Chillian, Chile.

A. 71.     Kabas, O., Yilmaz, E., Ozmerzi, A., Akinci, I., 2007. Some Physical properties of cowpea seed (Vigna snensis L.) grown wild in Turkey. Journal of Food Engineering, Vol: 79/4, 1405-1409, UK (SCI).

A. 72.     Çelik, H.K., Topakcı, M., Yılmaz, D., Akıncı, İ., 2007. Çizelin yapısal ve işlevsel elemanlarında sonlu elemanlar yöntemi ile mukavemet analizi. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt: 3/2, 111-116., Ankara.

A. 73.     Çanakcı, M., Akıncı, İ., 2007. Antalya ili sera sebze yetiştiriciliğinde modern ve geleneksel sera işletmelerinin kıyaslanması. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S.54‑61, 05-06 Eylül 2007, Kahramanmaraş.

A. 74.      Çanakcı, M., Akıncı, İ., 2007. Antalya ili seralarında kullanılan havalandırma ve ısıtma sistemleri. Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20(2), 241‑252, Antalya (CAB Abstract).

A. 75.     Kabas, O., Celik, H.K., Ozmerzi, A., Akinci, I., 2008, Drop test simulation of a sample tomato with finite element method. Journal of the Science of Food and Agriculture, JSFA, Vol: 88(9), 1537-1541, UK (SCI).

A. 76.     Celik, H.,K., Topakci, M.,Canakci, M., Akinci, I.,2008, Structural strenght analysis of a subsoiler with finite elements method. 5th Intenational Soil Congress ISTRO-2008, Vol:1, pp: 15‑21, June 30-July 2, 2008, Brno, Czhec Republic.

A.77.      Yilmaz, D., Akinci, I., Cagirgan., M. I. 2008. Effect of some threshing parameters on sesame separation. Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal. Manuscript PM 08 004. Vol. X/59, June, 2008.

D.78.      Yilmaz, D., Celik, H.K., Akinci, I., 2008. Harvesting and threshing mechanization of sesame plant. CIGR-International Conference of Agricultural Engineering, CD version, August 31-September 4, 2008, Iguassu Falls City, Brazil.

A.79.      Celik, H.,K., Yilmaz, D., Akinci, I., 2008. Structural stress analysis under the static load of a tractor mounted lifting apparatus. CIGR-International Conference of Agricultural Engineering, CD version, August 31-September 4, 2008, Iguassu Falls City, Brazil.

A.80.      Akinci, I., Canakci, M., Yilmaz, D., Celik, H.,K., 2008. Evaluation of Turkey’s tractor population in terms of economic life. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 77‑83, October 14-17, 2008, Antalya.

A.81.      Canakci, M., Akinci, I., 2008. Machinery usage models in greenhouse farms of Antalya province in Turkey. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 728‑732, October 14-17, 2008, Antalya.

A.82.      Celik, H.K., Kabas, O., Topakci, M., Ozmerzi, A., Akinci, I., 2008. Deformation behavior simulation of a sample apple under the impact effect with finite elements method. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 893‑897, October 14-17, 2008, Antalya.

A.83.      Yilmaz, D., Ertekin, C., Akinci, I., Cagirgan., M.I., 2008. Some physical properties of sesame seed of Muganli-57 cultivar. 10th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Akdeniz University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, pp: 898‑903, October 14-17, 2008, Antalya.

A. 84.      Topakci, M., Celik H.K., Yilmaz, D., Akinci, I., 2008. Stress analysis on transmission of a rotary tiller using finite element method. Akdeniz University, Journal of the Faculty of Agriculture, Vol: 21(2), 155‑160, Antalya/Turkey (CAB Abstract).

A.85.      Yilmaz, D., Çelik H.K., Topakcı, M., Akinci, I., 2009. Fatique analysis of the mounted transport box based on finite element method. 37th International Symposium on Agricultural Engineering, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Agricultural Engineering Department, pp: 465-474, February 10-13, 2009, Opatija, Croatia.

A.86.      Çelik H.K., Topakcı, M., Akinci, I., 2009. Structural optimization with FEM in agricultural engineering: A case study for irrigation plumbing element. 37th International Symposium on Agricultural Engineering, University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Agricultural Engineering Department, pp: 497-506, February 10-13, 2009, Opatija, Croatia.

A.87.      Yilmaz, D., Kabas, O., Akinci, I., Cagirgan, I., 2009. Strength and deformation parameters of sesame stalk in relation to harvest. The Philippine Agricultural Scientist, Vol: 92(1), 85‑91, Philippine (SCI).

A.88.      Çelik H.K., Yilmaz, D., Unal, N., Akinci, I., 2009. Failure analysis of a location axle in tracked tractor. Journal of Failure Analysis and Preventation, Vol: 9(3), 282-287, Online article link: http://www.springerlink.com (CAB Abstract).

A.89.      Yilmaz, D., Kabas, O., Akinci, I., Özmerzi, A., Cagirgan, I., 2009. Effects of moisture content and stalk section on some engineering parameters of closed capsule sesame stalks (Sesamum indicum L.). Jounal of Food Agriculture & Environment, Vol: 7 (3&4), 306‑311, Helsinki, Finland (SCI). Online article link: www.world‑food.net

A.90.      Yilmaz, D., Celik, H.K.., Akinci, I., 2009. Finite element analysis of a rear-mounted mower pulley. Jounal of Food Agriculture & Environment, Vol: 7 (3&4), 865‑868, Helsinki, Finland (SCI). Online article link: www.world‑food.net

A.91.      Çanakcı, M., Akıncı, İ., 2009. Antalya ili sera sebze yetiştiriciliğinde uygulanan tarımsal işlemler ve insan işgücü kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt : 5(2), S.193‑202, Ankara. (Hakemli Dergi)

A.92.      Celik, H.K., Karayel, D., Caglayan, N., Rennie, A.E.W., Akinci, I., 2010. Rapid prototyping and flow simulation applications in design of agricultural irrigation equipment: Acase study for a sample in-line drip emitter. 11th National Conference on Rapid Design, Prototyping and Manufacturing, Lancaster University, Lancaster Product Development Unit, Engineering Department, pp: 181-192, June 11, 2010, Lancaster, UK.

A.93.      Canakci, M., Akinci, I., 2010. Power and energy requirements for agricultural machinery used driven by tractor on greenhouse vegetable production in Turkey, XVIIth World Congress of CIGR, June 13-17, 2010, Québec City, Canada. http://www.bioeng.ca/cigr2010/

D.94.      Yilmaz D., Canakci, M., Akinci, I., 2010. Use of electronic devices in combine harvesters: a case study for antalya region in Turkey. XVIIth World Congress of CIGR, June 13-17, 2010. Québec City, Canada, http://www.bioeng.ca/cigr2010/

A.95.      Topakcı, M., Ünal, İ., Karayel, D., Akıncı, İ., 2010. Görüntü işleme tekniği kullanılarak toprak yüzey düzgünlüğünün belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, S.220‑227, 22‑23 Eylül 2010, Hatay.

A.96.      Çanakcı, M., Aytem, H., Karayel D., Topakcı, M., Akıncı İ., 2010. Industry of pressurized irrigation system components and its characteristics in West Mediterranean Region, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, Cilt: 6(3):153-161, Ankara. (Hakemli Dergi)

A.97.      Topakci, M., Celik, H.K., Canakci, M., Rennie, A.E.W., Akinci, I., Karayel, D., 2010. Deep tillage tool optimization of finite element method : Case study for a subsoiler tine. Journal of Food, Agriculture and Environment-JFAE, WFL Publisher Science and Technology, Vol: 8(2), 531‑536, 12 April 2010, Helsinki, Finland (SCI). http://www.world-food.net

A.98.      Celik, H.K., Topakci, M., Canakci, M., Rennie, A.E.W., Akinci, I., 2010. Modal analysis of agricultural machineries using finite element method: A case study for a V-belt of fodder crushing machine. Journal of Food, Agriculture and Environment-JFAE, WFL Publisher Science and Technology, Vol: 8(3&4), 439‑446, 22 November 2010, Helsinki, Finland (SCI). http://www.world-food.net

 


Sayfa Özeti: Prof.Dr.İbrahim AKINCI

Anahtar Kelimeler: