Akdeniz Üniversitesi

Arş.Gör.Mete YİĞİT

Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
07070 ANTALYA
Tel : (+90 242) 310 25 05
Fax : (+90 242) 227 45 64
E-mail : meteyigit@akdeniz.edu.tr

                     

  

Doğum Tarihi &Yeri

25.10.1983 & Denizli

Yabancı Dil

İngilizce

Çalışma Konuları

Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği

Bahçe Bitkilerinde Mekanizasyon Uygulamaları

  Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarım Ekonomisi

Akdeniz Üniversitesi

2009

Y. Lisans

Tarım Makinaları

Akdeniz Üniversitesi

Devam ediyor

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları Bölümü

2011-…

Sayfa Özeti: Arş.Gör.Mete YİĞİT

Anahtar Kelimeler: