Akdeniz Üniversitesi

Arş.Gör.Nursel HEYBELİ

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
07070 ANTALYA
Tel : (+90 242) 310 65 84
Fax : (+90 242) 22745 64
E-mail : nurselheybeli@akdeniz.edu.tr

Nursel Heybeli
Doğum Yeri&Tarihi Senirkent/Isparta, 01.09.1980
Yabancı Dil İngilizce
Çalışma Konuları

Tarımsal Ürünlerin Kurutulması

 

ÖĞRENİM ve AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans

1998-2002

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları Bölümü

Yüksek lisans

2003-2006

Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları ABD

Doktora

2007


 


 

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Araştırma Konusu

Yıl

Sanati Tip Kurutucuda Elma Kurutulması

2005-2006

 

YAYINLAR

1. Yaldız, O.; Ertekin, C.; Külcü, R.; Çağlayan N. ve Heybeli, N.; 2004. Hava Isıtmalı Düzlemsel Güneş Kolektörlerinin Boyut, Maliyet ve Verim İlişkilerinin Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22. Ulusal Kongresi, 8-10 Eylül, Aydın

2. Ertekin, C. ; Yaldiz, O.  ve Heybeli, N., 2005. “Crop Drying in Turkey” XI. Polish Drying Symposium, Poland.

3. Yaldiz, O.; Ertekin, C.  ve Heybeli, N., 2005. “Evaluation of Thin Layer Drying Models for Describing Drying Behavior of Okra” XI. Polish Drying Symposium, Poland

4. Heybeli, N. ve Ertekin, C., 2007. Elma Dilimlerinin İnce Tabaka Halinde Kuruma Karakteristiği. Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, 5-6 Eylül, Kahramanmaraş.

5. Heybeli, N. and Ertekin, C., 2008. Effect of Various Slice Thicknesses on Drying Apple, International Conference on Agricultural Engineering & Industry Exhibition, Agricultural & Biosystems Engineering for a Sustainable World, 23-25 June, Hersonissos, Crete-Greece.

6. Ertekin, C. Kulcu, R. Sozer, S. Heybeli, N. and Yaldiz, O., "Energy Use in Cereal Cultivation Over Turkey", VI International Scientific and Practical Conference, Ecology and Agricultural Machinery, May 13-14, 2009

Sayfa Özeti: Arş.Gör.Nursel HEYBELİ

Anahtar Kelimeler: