Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Osman YALDIZ

 

Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
07070, Antalya -Türkiye

t: +90 242 310 24 36
f: +90 242 227 45 64

yaldiz@akdeniz.edu.tr

 

 


Doğum Yeri&TarihiKonya, 05.01.1960
Yabancı Dil Almanca
Çalışma KonularıTarımda Enerji Kullanımı
Biyogaz
Güneş enerjisiyle kurutma sistemleri
Hayvancılıkta mekanizasyon

 

 

ÖĞRENİM VE AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans

1977-1981

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Yüksek lisans

1981-1982

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Doktora

1983-1987

Hohenheim Üniversitesi , Almanya

Yrd. Doç. Dr

1991-1995

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

Doç.Dr.

1995-2001

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

Prof. Dr.

2001-----

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

1) Ertekin,C.,Mısır kurutmada kurutucu tasarımı ve güneş enerjisi kullanımı üzerinde bir araştırma" Akdeniz Üniversitesi, 1995

2) Öztürk, S.,"Susamın geleneksel yöntem, yarı mekanizasyon ve biçerdöverle hasat olanakları"-Akdeniz Üniversitesi, 1995

3) Bilgili,M.E." Hava ısıtmalı güneş kollektörlerinde ısıl verimin tahmini üzerinde bir araştırma"-Akdeniz Üniversitesi,1998

4) Sözer,S.,"Bitkisel materyallerden biyogaz üretimi konusunda araştırmalar"Akdeniz Üniversitesi,

5) Külcü,R.,"Bazı tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında optimum çevresel şartların belirlenmesi" Akdeniz Üniversitesi, 2002

6) Kabul, Çiğdem, PLC otomasyon sistemi ile yönetilen bir biyogaz tesisinin internet üzerinden kontrolüne yönelik bir çalışma

 

Doktora Tezleri

1) Ertekin,C."Yaş incirin nem desorpsiyon izotermlerinin belirlenmesi, güneş enerjili kurutucular ile kurutulması ve kalite değişimlerinin incelenmesi" Akdeniz Üniversitesi,

2) Sözer,S.,"Bazı bitkisel atıkların kofermentasyon yöntemiyle metan üretiminde kullanılması ve karışım oranlarının saptanması" Akdeniz Üniversitesi, 2001-2008

3) Külcü,R., "Tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında kullanılabilecek alternatif sistemlerin işlem başarısı ve uygulama alanlarının  belirlenmesi" Akdeniz Üniversitesi, 2002-2007

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

1) ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1999. Estimation of monthly average daily global radiation on horizontal surface for Antalya (Turkey). Renewable Energy, Vol.17, No.1, pp.95-102.

 2) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 2000. Comparison of some existing models for estimating global solar radiation for Antalya (Turkey). Energy Conversion and Management, Vol.41, No.4, pp.311-330

 3) YALDIZ, O.; C.,ERTEKİN,2001. Thin layer solar drying of some different vegetables. Drying Technology-An International Journal.2001; Vol.19,No.3,pp 583-596

 4) YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; H.İ., UZUN; 2001. Mathematical Modelling Of Thin Layer Solar Drying Of Seedless Sultana Grapes. Energy-The International Journal . 2001;Vol.26,pp.457-465

 5) Ertekin,C.,Yaldız,O.,2004. Drying of eggplant and selection of suitable thin layer drying model, Journal of Food Engineering 63(2004) 349-359

 6) Külcü, R., Yaldız, O.2004. Determination of aeration rate and kinetics of composting some agricultural wastes. Bioresource Technology.93 (2004) 49-57.

 7) KULCU,R., YALDIZ, O. 2005. Composting dynamics and optimum mixture ratio of chicken manure and vineyard wastes. Waste Management & Research, 23:101-105.

 8) KULCU, R., YALDIZ, O. 2007. Composting of Goat Manure and Wheat Straw Using Pine Cones as a Bulking Agent. Bioresource Tecnology, 98(2007) 2700-2704.

9) KÜLCÜ, R; SÖZMEZ, I; YALDIZ, O, et al.,2008. Composting of spent mushroom compost, carnation wastes, schicken and cattle manure s,  Bioresource Technology   Volume: 99, Pages: 8259-8264

 10) KÜLCÜ, R., YALDIZ,O., 2008. Effect of air flow directions on composting process temperature profile. Waste management, 28 (2008), P.1766-1772.

 11) YALDIZ,O.,SÖZER,S., ÇAĞLAYAN,N., ERTEKİN, C., KAYA, D., 2009. Methane Productıon From Plant Wastes And Chıcken Manure At Dıfferent Workıng Condıtıons Of One-Stage Anaerobıc Dıgester.Journal.- Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects

 7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) Sözer, S., Yaldız, O. 2006. Sığır Gübresi ve Peyniraltı Suyu Karışımlarından Biyogaz Üretimi Üzerine Bir Araştırma.Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:19, Sayı:2, sayfa 179-183

 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

1) YALDIZ, O.; 1990. Sıvı Çiftlik gübresi depolanması sırasındaki enerji kayıpları. 4th. Internationale Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp,. 635-643. 1-4 Ekim, Adana

 2) YALDIZ, O.; 1990. Isıtma yapılmayan biyogaz tesislerinde metan üretimi. 4th. Internationale Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp. 712-718. 1-4 Ekim, Adana.

 3) YALDIZ, O.; Th., BISCHOFF; 1990. Untersuchungen zur Methanproduktion aus rinder-und hühnerflüssigmist in unbeheizten Biogasanlagen. 16. Internationale Arbeitstagung der CIGR, Bildiri Kitabı, s. 19 25, 14-21 Oktober, Budapest, Macaristan

 4) YALDIZ, O.; H.H., ÖZTÜRK; Y., ZEREN; A., BAŞÇETİNÇELİK; 1993. Türkiye tarla bitkileri üretiminde enerji kullanımı. 5th. Internationale Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp,527-537,12-14 Ekim, Kuşadası.

 5) YALDIZ, O.; A., ÖZMERZİ; C., ERTEKİN; 1993. The comparison of fuel consumption in production of field crops of Turkey with that of some countries. 5th. Internationale Congress on Agricultural Mechanization and Energy,pp, 537-547, 12-14 Ekim Kuşadası.

 6) BAYAT, A.; Y., ZEREN; O., YALDIZ; O., GENCER; 1993. Havsız pamuk tohumluğu ekim teknikleri üzerinde bir araştırma 5th. Internationale Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp,246-256, 12-14 Ekim Kuşadası.

 7) YALDIZ, O.; 1993. Design and performance of air heated solar collector in Antalya region. 3rd Internatıonal Research Conference Rational Use Local Energy Sources and Electrical Thermal Consumers in Energy Sources and Electrical Thermal Consumers in the Agriculture. s. 23, 9-16 Mai Balatonfüred, Macaristan.

 8) YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; A., KÜRKLÜ; 1995. Anschaetzung der Energieproduktion aus Rinderflüssigmist in Abhaengigkeit von Kinetikparameter. CIGR 19. Internationale Conference, Energy Agriculture, Poster Topic 3, p.1-10, 25-28 September 1995, Stuttgart, Germany.

 9) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 1995. Drying of Threshed Corn Seed with Solar Energy. CIGR 19. International Conference, Energy Agriculture, Paper 28, p.1-7, 25-28 September 1995, Stuttgart, Germany.

 10) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 1996. A research on designing a corn dryer with solar energy. 6th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp. 237-246, 2-6 September, Ankara, Turkey.

 11) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 1996. Determination of the optimum tilt angle for solar collectors in Türkiye. International Congress on Agricultural Mechanization and Energy. pp. 263-269, 2-6 September, Ankara, Turkey.

 12) BILGILI, M.E.; O., YALDIZ; C., ERTEKIN; 1999. Thermal efficiency of different types of solar air heaters. Proceedings of 7th International Congress on Agricultural Mechanization and Energy, pp. 308-313, 25-27 May, Adana; Turkey.

 13) SÖZER, S.; O., YALDIZ; 2001. Methanproduktion aus Reststoffen von Olivienölfabriken mit Zusatz von Sonnenblumenöl und Rinderflüssigmist. 5. Internationale Tagung: Bau,Technik und Umwelt in der Landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Institut für Agrartechnik der Universitaet Hohenheim. Tagungsband, Seite, 402-405, 6-7 Maerz, Hohenheim, Stututtgart.

 14) ERTEKİN, C.; B., ÖZ; O., YALDIZ; 2001. Impacts Of Drying Air Parameters, Pre-Treatment And Slice Thickness On The Thin Layer Drying Characteristics And The Quality Of Eggplant. 4th International Thermal Energy Congress, pp.342-347, 8-12 July, Cesme, İzmir, Turkey.

 15) ERTEKİN,C.,YALDIZ,O.,2002. A research on determination of desorption ısoterms of fig.8th International Congress on Mechanization and Energy. Proceedings,Pp.204-207.Oct.15-17, Kuşadası, Türkiye.

 16) ERTEKİN,C.,YALDIZ,O.,2002. A research on the drying of fig by a solar dryer and determination of drying behaviour..8th International Congress on Mechanization and Energy. Proceedings,Pp.210-216.Oct.15-17, Kuşadası, Türkiye.

 17) KÜLCÜ,R.,.,YALDIZ,O.,2002. The effect of vertical air flow channel type of aeration mechanism on CO2 and heat dispersion in composting reactors. 8th International Congress on Mechanization and Energy. Proceedings,Pp.274-279.Oct.15-17, Kuşadası, Türkiye.

 18) KÜLCÜ,R.,.,YALDIZ,O.,2002. The effect of different air flow velocities on efficiency of compost separation systems.. 8th International Congress on Mechanization and Energy. Proceedings,Pp.279-284.Oct.15-17, Kuşadası, Türkiye.

 19) KÜLCÜ,R., YALDIZ, O. 2003. Composting Industry Situation in Turkey and EU States. The Sixth International Symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe and the Commonwealth of Independent States, 1-4 September 2003, Prague.

 20) KULCU, R., YALDIZ,O. 2004. Determination of Optimum Mixture Ratio Of Chicken Manure And Vineyard Wastes For Composting. The International Solid Waste Association, ISWA World Environment Congress & Exhibition Rome 17-21 October

 21) YALDIZ, O., Ertekin, C., Heybeli, N. 2005. Evaluation of Thin Layer Drying Models for Describing Drying Behaviour of Okra. XI. Polnisch Drying Symposium. S., 95, 13-14 Eylül. Poznan, Polonya.

 22)- Ertekin, C., YALDIZ, O., Heybeli, N. 2005. Crop Drying in Turkey. XI. Polnisch Drying Symposium. S., 95, 13-14 Eylül. Poznan, Polonya.

 23) Külcü,R., Yaldız, O. 2005. Effect Of Vegetable Oil Waste Added On Composting Of Goat Manure And Wheat Straw. 7. Internationale Tagung "Bau, Technik und Umwelt in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung" 01-03 March 2005 Braunschweig/GERMANY

 24) Yaldız,O.,2007. From Agricultural Waste Management to Energy Production Circular Economy and CO2 Trading in Agriculture. 3. International Conference TAE 2007, Trends in agricultural Engineering 2007. 12-14 September, Prague, Czech Republic.P.18-23.

 25) Külcü,R., Yaldız,O.,2008.Effect of aeration in Intermittent base Aeration Used in Composting Process. 10. International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture. 14-17 October 2008, Antalya. P. 491-495

 26) Kaya,D., Tırıs,M., Öztürk, H.H., Ekinci,K., Başçetinçelik,A., Yaldız,O.,2009. Energy and Exergy Efficiencies for Biogas Fired Combined Heat and Power Plant. IW2ES Ulararası Atıktan Enerji Sempozyumu,12-13 Kasım 2009, Istanbul. P. 74-79.

 27) Durmuş,K., Yaldız,O., Koçar,G., Tırıs,M.,2009. Tübitak Pilot Biyogaz Enerji Santrali ProsesTekniği. IW2ES Ulararası Atıktan Enerji Sempozyumu,12-13 Kasım 2009, Istanbul. P. 137-138.

 28) Yaldız,O., SÖZER,S.,ÇAĞLAYAN,N., ERTEKİN,C., KAYA,D., 2009.Biogaz Production From Plant Waste in One Stage Anaerobic Digester. IW2ES Ulararası Atıktan Enerji Sempozyumu,12-13 Kasım 2009, Istanbul. P. 152-153.

 29) Yaldız O., C. Ertekin 2008.;Effect of drying air properties on drying
characteristics of carrot and leek. 16th International Drying Symposium
(IDS 2008), pp. 1460-1466, Hyderabad, India, 2008

 30) Ertekin C., Külcü R., Sözer S., Heybeli N. Ve Yaldız O.,2009;Energy use in
cereal cultivation over Turkey. Conference on Management in Energy
dedicated to Prof. Dr. Francisca Krawca, 24 September 2009, pp.188-194,
Warsaw, Poland.

 7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1) YALDIZ, O.; H.H., ÖZTÜRK; A., BAŞÇETİNÇELİK; 1990. Energiebilanz bei den wichtigsten produkten im gebiet Çukurova (Türkei). Grundlagen der Landtechnik, Bd. 40, Nr. 2, s. 65-66

 2)YALDIZ, O.; 1990. Çiftlik gübresi nasıl depolanmalı, Çiftçi dergisi sayı 19, s. 20-21

 3) YALDIZ, O.; A., BAYAT; 1990. Tarımsal organik artıklar, fosil yakıtlar, karşılaştırmalı olarak neden oldukları çevre kirliliği, Tabiat ve İnsan dergisi, Yıl 24 ,Sayı 4, s. 12-13

 4) YALDIZ, O.; 1990. Çiftlik gübresi ve Çevre Sorunu, Hasad Dergisi, Yıl 6, Sayı 66, s. 7-8

 5) YALDIZ, O.; W., RÜPRİCH; 1991.Biyogaz üretiminde etkili bazı parametrelerin belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6 (1), s.169-178.

 6) YALDIZ, O.; 1992. Tarımsal üretimde enerji döngüsü ve üretim verimliliği. Verimlilik Dergisi, Cilt 21, Sayı 1., s. 171-179.

 7) Yaldiz, O.; 2007. Biyogaz Teknolojisi ve Türkiye Açısından İrdelenmesi. Biyoyakıt Dünyası, Nisan 2007, sayı 9, s 8-16.

 8) YALDIZ,O.,Ertekin,C.,Sözer,S.,Külcü,R.2004.Tarımsal mekanizasyon alanında Türkiye ve Dünya'da yapılan yayınların dağılımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. ISSBN 1306-0007 Cilt 1, Sayı 1, Sayfa 1-15

 Ulusal bilimsel  toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1) ÖZTÜRK, H.H.; O., YALDIZ; A., BAŞÇETİNÇELİK; 1989. Seralarda nemlendirmeli havalandırma sisteminin etkinliğinin saptanması. 7. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, s. 427-438, 26-28 Eylül, İzmir.

 2) YALDIZ, O.; H.H., ÖZTÜRK; A., BAŞÇETİNÇELİK; 1990. Tarımsal artıklardan enerji elde edilmesi. 8. Enerji Tasarrufu Semineri Bildiri Kitabı, 8-10 Ocak İstanbul.

 3) YALDIZ, O.; 1990. Tarım traktörleri ve tarım makinalarında elektronik kontrol ve komuta düzenleri. 4. Ulusal Makine Teorisi Simpozyumu Bildiri Kitabı, s. 573-583. 22-24 Eylül Yalova.

 4) YALDIZ, O.; H.H., ÖZTÜRK; A., BAŞÇETİNÇELİK; 1991. Çukurova Bölgesi tarla bitkileri üretiminde enerji kullanımı. I. Çukurova Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, s. 359-366, 9-11 Ocak, Adana.

 5) YALDIZ, O.; 1991. Hayvan barınaklarında çevre sorunu (zehirli gaz oluşumu). 3. Ergonomi Kongresi Bildiri Kitabı. s. 406-416. MPM yayınları 441 Ankara

 6)- YALDIZ, O.; İ., AKINCI; 1991. Çukurova bölgesi ve dağlık kesimlerde mekanizasyon düzeyi ve uygulamaları. 13. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı., 25-26 Eylül s. 561-570, Konya.

 7) BAYAT, A.; Y., ZEREN; O., YALDIZ; 1991. Pnömatik ve yardımcı hava akımlı pülverizatörlerde kullanılan fan tipleri ve hava çıkış ağızlarının ilaçlama tekniği açısından önemi. 5. Ulusal Makina Teorisi Simpozyumu Bildiri Kitabı, s.147-157, Bursa

 8) YALDIZ, O.; 1991. Çiftlik gübrelerinin tarımda kullanımı ve çevre sorunu. II Ulusal Gübre Kongresi Bildiri Kitabı s. 690-699, Ankara.

 9) ÖZMERZİ, A.; Z., BEREKET; O., YALDIZ; 1992. Antalya'daki bazı ilçelerdeki tarla sebze üretiminin mekanizasyonuna yönelik sorunları. Batı Akdeniz Bölgesi I. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, s.78-87, 4-6 Kasım, Antalya.

 10) ÖZMERZİ, A.; Z., BEREKET; O., YALDIZ; 1992. Antalya yöresinde sebze üretim işletmelerinde mekanizasyon uygulamaları ve sorunları. Tarımsal Mekanizasyon 14. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s.422-433, Samsun.

 11) YALDIZ, O.; Ö., İNAN.; O.N., AYDEMİR; 1994. Antalya yöresi koşullarında farklı pamuk ekim yöntemlerinin karşılaştırılması (Sırta Ekim Yöntemi). 15. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s. 660-668, 20-22 Eylül, Antalya.

 12) YALDIZ, O.; 1994. İşletme büyüklüğü bağımlılığından metan (CH4) fermantasyonu ile kazanılabilecek enerji miktarı ve üreteç planlaması üzerine bir araştırma. 15. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s. 98-107, 20-22 Eylül, Antalya.

 13) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 1994. Sera ısıtmasında gerekli olan enerji miktarının bir bilgisayar proğramı yardımıyla hesaplanması. 15. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.647-660, 20-22 Eylül 1994, Antalya.

 14) YALDIZ, O.; 1994. Sığır ve tavuk gübresinden biyogaz eldesi ve küçük işletmeler açısından irdelenmesi-Biyogaz ve çevre sorunu. Çevre ve Enerji Simpozyumu Bildiri Kitabı, s. 421-430, 12-14 Nisan, Mersin.

 15) ÖZTÜRK, S.; O., YALDIZ; 1995. Susam tarımında farklı mekanizasyon uygulamalarının enerji maliyetine etkisi. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi., s. 120-127, 5-7 Eylül, Bursa.

 16) KÜRKLÜ,A.; A., ÖZMERZİ; O., YALDIZ; 1995. Sera yönünün ve ısıtmanın sera içi sıcaklık dağılımına etkileri. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri kitabı ,s.416-421, 5-7 Eylül Bursa.

 17) YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; 1995. Kinetik parametre bağımlılığında Biyogaz üretimi ile ilgili bir modelleme çalışması. 16. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi., s. 128-137, 5-7 Eylül, Bursa.

 18) ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1998. Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Kullanılan Güneş Enerjili Kurutucular. Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, s.71-78, 19-21 Haziran, İzmir.

 19)- ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1998. Güneş Enerjili Hava Isıtıcılarda Bazı Parametrelerin Isıl Verim Üzerine Etkisi. Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, s.134-140, 19-21 Haziran, İzmir.

 20) ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1998. Yatay Yüzeye Düşen Global Güneş Işınımının Tahmini. Güneş Günü Sempozyumu ve Fuarı Bildiri Kitabı, s.141-146, 19-21 Haziran, İzmir.

 21) ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1998. Gelişen Ülkelerde Tarımsal Ürünlerin Kurutulmasında Güneş Enerjisi Kullanımının Rolü. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, s.694-702, 17-18 Eylül, Tekirdağ

 22) ERTEKIN, C.; O., YALDIZ; 1998. Bazı Sebze, Meyve ve Baharlı Bitkilerin Kurutulma Yöntemleri ve Kullanılan Güneş Enerjili Kurutucular. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, s.673-693, 17-18 Eylül, Tekirdağ.

 23)YALDIZ, O.; D., WECKENMANN; H., ÖCHSNER; 1998. Sürekli akışlı bir biyogaz tesisi ve gaz motorunda enerji üretiminin irdelenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi, s.180-187, 17-18 Eylül, Tekirdağ.

 24) BİLGİLİ, M.E.; O., YALDIZ; C., ERTEKİN; 1999. Hava ısıtmalı güneş kollektörlerinde ısıl verimin belirlenmesi üzerine bir araştırma. Güneş Günü Sempozyumu, Bildiri No:14, s.275-282, 25-27 Haziran, Kayseri.

 25) YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; 2000. Bazı sebzelerin güneş enerjili kurutucular ile kurutulma olanakları üzerine araştırmalar. 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.332-337, 1-2 Haziran, Erzurum.

 26) 47)YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; H.İ. UZUN; 2000. Çekirdeksiz üzümün ince tabaka halinde güneş enerjisi ile kurutulmasının matematiksel modellenmesi üzerine bir araştırma. 19.Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.338-344, 1-2 Haziran, Erzurum.

 27) 48)YALDIZ, O.; C., ERTEKİN; H.I. UZUN; 2000. Çekirdeksiz üzümün güneş enerjili kurutucular ile kurutulması üzerine bir araştırma. 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, s.345-350, 1-2 Haziran, Erzurum.

 28) YALDIZ, O.; 2001. Havuç ve pırasa kurutulmasında kurutma havası özelliklerinin kuruma karakteristiklerine etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20 Ulusal Kongresi, Bildiri kitabı,S.412-417 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

 29) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; 2001.Patlıcan kurutmada kurumanın çeşitli modeller ile açıklanması. Tarımsal Mekanizasyon 20 Ulusal Kongresi, Bildiri kitabı,S.399-404, 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

 30) YALDIZ, O.; R., KÜLCÜ; 2001. Patlıcan ve çim artıklarının kompostlaştırılmasında yığın içerisinden geçen hava hızının ve materyalin nem oranının kompostlaşma sıcaklığına ve CO2 oluşumuna etkisi. Tarımsal Mekanizasyon 20 Ulusal Kongresi, Bildiri kitabı,S.437-442. 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

 31) ERTEKİN, C.; O., YALDIZ; W., MÜHLBAUER; 2001. İncirin kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi ve kuruma davranışlarının modellenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 20 Ulusal Kongresi, S.405-411 Bildiri kitabı,S.405-411. 13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

 32) SÖZER,S.,YALDIZ,O.,2001. Zeytin posası ve atık ayçiçeği yağından biyogaz üretimi üzerine bir araştırma. Tarımsal Mekanizasyon 20 Ulusal Kongresi, S.405-411 Bildiri kitabı, S.443-448.13-15 Eylül 2001, Şanlıurfa

 33) YALDIZ,O.,2002. Güneş enerjili kurutucularda tarımsal ürünlerin kurutulması.Tarım Ürünleri Kurutma Tekniği çalıştayı Kitabı, S.59-79,21-22 Mart.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, İzmir.

 34) YALDIZ,O.,SÖZER,S.,2002. Biyogaz teknolojisinin çevresel etkileri. IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, S.1011-1019, 16-18 Ekim , İstanbul.

 35) SÖZER,S.,YALDIZ,O.,2002. Ülkemizdeki hayvansal atıkların biyogaz teknolojisi ile değerlendirilmesi.IV. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Bildiri Kitabı, S.1027-1035, 16-18 Ekim , İstanbul.

 36) Külcü,R., YALDIZ;O.,2003. Çim ve yaprak atıklarının kompostlaştırılmasında materyalin Fas parametresinin işlem üzerine etkilerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 21. Ulusal Kongresi.3-5 Eylül Konya, Bildiri Kitabı S. 285-293

 37) YALDIZ,O.,Ertekin,C.,Sözer,S.,Külcü,R.2004.Tarımsal mekanizasyon alanında Türkiye ve Dünya'da yapılan yayınların dağılımı. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi,8-10 Eylül Aydın. Bildiri Kitabı, S.1.

 38) Külcü,R.,YALDIZ,O.,2004. Kompostlastırma tesislerinde farklı mekanizasyon uygulamalarının yatırım ve üretim maliyetlerine etkilerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi,8-10 Eylül Aydın. Bildiri Kitabı, S.28.

 39) YALDIZ,O., SÖZER,S.,2004.Farklı büyüklükteki biyogaz tesislerinde sabit yatırım ve enerji üretim maliyet hesabı. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi,8-10 Eylül Aydın. Bildiri Kitabı, S.31.

 40) YALDIZ,O.,Ertekin,C.,Külcü,R.,Çağlayan,N.,Heybeli,N.,Hava ısıtmalı düzlemsel güneş kollektörlerinin boyut, maliyet ve verim ilişkilerinin belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 22.Ulusal Kongresi,8-10 Eylül Aydın. Bildiri Kitabı, S.260-269.

 42) YALDIZ,O.,2004. Organik atıklardan biyogaz üretim tekniği. Biyoenerji 2004 Sempozyumu,20-22 Ekim,Ege Üniversitesi,İzmir.

 42) Kürklü, A., Bilgin, S., Külcü, R., YALDIZ, O .,2004.Bazı sera bitkisel atıklarının miktar ve enerji içeriklerinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Biyoenerji 2004 Sempozyumu bildiri kitabı, S. 69-76,20-22 Ekim,Ege Üniversitesi,İzmir

 43) KÜLCÜ,R., YALDIZ,O.,2007. Tavuk gübresi, karanfil ve çim atıklarının kompostlaştırılmasında işlem parametrelerinin belirlenmesi, Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Sempozyumu, Bildiri kitabı,S.22.

 44) Kaya,D., Tırıs,M., Öztürk, H.H., Ekinci,K., Başçetinçelik,A., Yaldız,O.,2009. Biyogazdan birleşik ısı ve güç üretimi için enerji ve çevresel etki değerlendirmesi. V. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 16-17 Ekim Kayseri.

 Diğer yayınlar

1) YALDIZ, O.; 1996. Hayvancılıkta Mekanizasyon I. Çiftlik Gübresi Mekanizasyonu. Yardımcı Ders Kitabı,Yayın No: 55, 93 sayfa, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya.

 2) YALDIZ, O.; 2004. Biyogaz Teknolojisi, Ders Kitabı. Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Yayın No.78 ,181 sayfa.

 3) Özmerzi,A.,YALDIZ,O.,Kürklü,A.,Ertekin,C.,Külcü,R.,2004. Tarım makinaları için mühendislik el kitabı. Literatür Yayıncılık, İstiklal caddesi Meşelik sokak No:18-20 Kat 5. İstanbul.ISBN. 975-04-0261-8. 614 S.

 Projeler

  1. 1. Mısır kurutmada kurutucu tasarımı ve güneş enerjisi kullanımı üzerine bir araştırma Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no:,  Proje Yürütücüsü, 1996-1998.

 2. Çekirdeksiz üzümün güneş enerjili kurutucular ile kurutulması üzerine bir araştırma TUBİTAK-Proje No:TOGTAG 1494 Proje Yürütücüsü, 1996-1998.

 3. Bitkisel materyallerden biyogaz üretimi üzerine araştırmalar. Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: 98.01.0121.13, Proje Yürütücüsü, 1998-2000

 4. Çeşitli sebze ve meyveler için kurutma işleminin modellenmesi üzerine araştırmalar, Akdeniz Üniversitesi Araştırma Fonu Proje no: 1999.01.0104.007, Proje Yürütücüsü, 1999-2005

 5. Yaş incirin nem desorpsiyon karakteristiklerinin belirlenmesi, ince tabaka halinde güneş enerjili kurutucular ile kurutulması ve kalite değişimlerinin incelenmesi. Araştırma Fonu Proje no: Proje Yürütücüsü, 1997-2001

 6. Yeni bir sera dondan korunma ve serinletme sisteminin geliştirilmesi ve denenmesi. TUBİTAK-Proje No: 1999-2002

 7. Bazı tarımsal atıklarin kompostlaştırılmasında optimum çevresel şartların belirlenmesi. Araştırma Fonu Proje no: 2001.01.0121.009, Proje Yürütücüsü, 2000-2001

 8. Bazı Bitkisel Atıkların Kofermentasyon Yöntemiyle Metan Üretiminde Kullanılması ve Karışım Oranlarının saptanması Araştırma Fonu Proje no: 2003.03.012.006, Proje Yürütücüsü, 2003-2008

 9. Tarımsal atıkların kompostlaştırılmasında kullanılabilecek alternatif sistemlerin işlem başarısı ve uygulama alanlarının belirlenmesi Araştırma Fonu Proje no: 2004.03.0121.004, Proje Yürütücüsü, 2004-2007

 10. Hayvansal ve bitkisel atıklarından biyogaz üretimi ve entegre enerji üretim sisteminde kullanımı. TUBİTAK-1007 KAMAG, Proje Yürütücüsü, Proje No:107G021;2007-2010.

 11. Organik Atıklarının Kompostlaştırılmasında Kullanılabilecek Tünel Tipi Statik Yığın Kompostlaştırma Sisteminin Optimizasyonu, Akdeniz Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No. 2007.01.0104.007

 12. Akdeniz Üniversitesi Üretim ve eğitim amaçlı biyogaz tesisi yapımı ve prganik atık geri dönüşüm tesisleri yapımı. Akdeniz Üni. Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi, Proje Yürütücüsü, Proje No. 2008.01.0300.003

 13.  “Uluslararası Madde Akım Yönetimi” ortak yüksek lisans programı (IMAT), Proje Eş Yürütücüsü, DAAD-Almanya

 İdari Görevler

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölüm Başkanlığı (1996-2010)

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığı (1996-2010)

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fakülte Kurul Üyeliği (1996-2010)

Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği (1995-1998)

Akdeniz Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Müdürü (2006-2009)

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği Üyeliği

Ödüller

1) Tübitak yayın teşvik ödülü (Ertekin, C.; O., Yaldız; 1999. Estimation of monthly average daily global radiation on horizontal surface for Antalya (Turkey). Renewable Energy, Vol.17, No.1, pp.95-102.)

 

2) Tübitak yayın teşvik ödülü (Ertekin, C.; O., Yaldız; 2000. Comparison of some existing models for estimating global solar radiation for Antalya (Turkey). Energy Conversion and Management, Vol.41, No.4, pp.311-330)

3) Tübitak yayın teşvik ödülü (Yaldız, O.; C.,Ertekin,2001. Thin layer solar drying of some different vegetables. Drying Technology-An International Journal.2001; Vol.19,No.3,pp 583-596)

4) Tübitak yayın teşvik ödülü (Yaldız, O.; C., Ertekin; Uzun, H.İ. 2001. Mathematical Modelling Of Thin Layer Solar Drying Of Seedless Sultana Grapes. Energy-The International Journal . 2001;Vol.26,pp.457-4659

5) Tübitak yayın teşvik ödülü (Ertekin,C.,Yaldız,O.,2004. Drying of eggplant and selection of suitable thin layer drying model, Journal of Food Engineering 63(2004) 349-359)

6) Tübitak yayın teşvik ödülü (Külcü, R., Yaldız, O.2004. Determination of aeration rate and kinetics of composting some agricultural wastes. Bioresource Technology.93 (2004) 49-57)

7) Tübitak yayın teşvik ödülü (Külcü,R., Yaldız, O. 2005. Composting dynamics and optimum mixture ratio of chicken manure and vineyard wastes. Waste Management & Research, 23:101-105)

8) Tübitak yayın teşvik ödülü (Kulcu R, Yaldiz O. 2007 Composting of goat manure and wheat straw using pine cones as a bulking agent Bioresource Technology 98 (14): 2700-2704 OCT 2007)

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Osman YALDIZ

Anahtar Kelimeler: