Akdeniz Üniversitesi
 
Prof. Dr. Ahmet KÜRKLÜ

Akdeniz Universitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği

t: +90 242 310 25 09
f: +90 242 227 45 64

kurkluahmet@yahoo.com


 

Doğum Yeri&Tarihi: Osmaniye

Yabancı Dil: İngilizce

Çalışma Konuları: Modern Sera Teknolojileri, Topraksız Tarım Teknolojileri, Sera Planlaması, Sera Dizaynı, Sera iklim Kontrolü,  Jeotermal Enerjinin Seralarda Kullanılması, Modern Sera Ar-Ge., Modern Sera Yatırım Danışmanlığı

ÖĞRENİM VE AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans

1983-1987

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Yüksek lisans

1987-1990

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Tarım Makinaları A.B.D.

Doktora

1990-1994

University of Reading-İngiltere

Yrd. Doç. Dr

1995-1999

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Doç.Dr.

1999-2005

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Prof.Dr.

2005-2008

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

Genel Müdür-CEO

2008-20014

Serasis Sera Sistemleri Ltd.Şti

AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLER

Tarım Makineleri Anabilim Dalı Bşk.(2000-2003)

Fakülte Kurulu-Doçent Üye(2000-2003)

Aksu Araş. Uyg. Çiftliği Yürütme Komisyonu-Üye(2001-)

Ziraat Fak. Staj Komisyonu –Üye(2002-)

Ziraat Fak.-Eğitim-Öğretim Yürütme Komisyonu-Üye(1995-1997)

Ziraat Fak.-Eğitim-Öğretim Komisyonu(1998-2000)

Araştırma Fonu Ziraat Fak. Uzmanlar Grubu-üye(2003-2005)

Ziraat Fak. Dön. Ser. İşl. Hizmet Alımlarına İlişkin Muayene ve Kabul Kom.-Üye(2003-)

Eğitimlerini Yurtdışında Yapmış Öğr. El. Komisyonu-Üye(2003-)

Döner Sermaye İşl. Muayene ve Kabul Kom.-Üye(2004-)

 YAYIN LİSTESİ

 1. ÖZMERZİ, A., ve KÜRKLÜ, A., 1989. Seralarda havalandırma yöntemleri ve zorunlu havalandırma sistemlerinin hesaplanması. Akd. Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2), 101-120.

2. ÖZMERZİ, A., ve KÜRKLÜ, A., 1990. An experiment on the air  velocity, temperature and moisture relationships. Akd. Üniv.  Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1-2), 77-89.

3. BAŞÇETİNÇELİK, A., ve KÜRKLÜ, A., 1990. Greenhouse heating methods and comparison with those which are used in Antalya  region. Akd. Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(1-2), 91-106.

4. KÜRKLÜ, A., 1990. Seraların güneş enerjisi ile ısıtılması.  Hasad, 63, 26-27.

5. KÜRKLÜ, A., 1994. Gelişen teknolojinin ışığında, gelecekte  bilgisayarların genel hayatta ve tarımdaki fonksiyonları. Tarım  ve Mühendislik, 48, 56-58.

6. KÜRKLÜ, A., 1995. Seralarda enerji veya yakıt tasarrufu  yöntemleri. Hasad, 116, 14-18.

7. KÜRKLÜ, A., 1995. Seralarda enerji yönetimi ve enerji depolama  yöntemleri. Milli Prodüktivite Merkezi, Verimlilik Dergisi, 3, 191-195.

8. KÜRKLÜ, A., ÖZMERZİ A., ve YALDIZ, O., 1995. Sera yönünün ve ısıtmanın sera içi sıcaklık dağılımına etkileri. Tarımsal  Mekanizasyon 16. Ulusal Kongresi  Bildiri Kitabı, s. 416-421, Bursa.

9. KÜRKLÜ, A., OKURSOY, R., ve YALDIZ, O., 1995. Antalya yöresi rüzgar gücü potansiyelinin belirlenmesi.  Kaynak Elektrik: Uluslararası Enerji, Elektrik, Elektronik ve Otomoasyon Müh. Dergisi, 86(95-3), 113-115,

10. KÜRKLÜ, A., WHELDON, A. E., and HADLEY, P.,1995. Mathematical modelling of the thermal performance of a phase change material(pcm) store: cooling cycle. Journal of Applied Thermal  Engineering, 16(7),613-623.

11. KÜRKLÜ, A., 1995. Güneş ışınımı ve sıcaklık açısından bitki- çevre ilişkisi. Akd. Univ. Ziraat Fak. Dergisi, 8, 225-229.

12. YALDIZ, O., ERTEKİN, C., and KÜRKLÜ., A. 1995. Abschatzung der Energieproduktion aus Rinderflussigmist in Abhangigkelt von kinetischen Parametern. Proc. Of CIGR Section IV 19. Conference, 25-28 September, Stutgart.

13. KÜRKLÜ, A., ÖZMERZİ A., WHELDON, A. E., and HADLEY, P.,1996. Use of a phase change material(pcm) for the reduction of peak temperatures in a model greenhouse. Proceedings of the International Conference and British-Israeli Workshop on Greenhouse Technologies, Acta Horticulturae (534): 105-110.

14. KÜRKLÜ, A., 1997. Use of a phase change material(pcm) for frost prevention in a model greenhouse. Pamukkale Üniv. Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(2), 359-363.

15. KÜRKLÜ, A., 1997. Sudan-Suya bir Isı Pompasının performansının belirlenmesi üzerine deneysel bir çalışma. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı-2, s. 531-536, Tokat.

16. KÜRKLÜ, A., 1997. Plastics employed in Turkish agriculture with a particular attention to the Antalya region and the prospect of plastics use. Akd. Univ. Ziraat Fak. Dergisi, 10, 164-168.

17. KÜRKLÜ, A., 1997. Thermal performance of a tapered store  containing tubes of Phase Change Material (PCM): Cooling cycle. International Journal of Energy Conversion and Management, 38(4), 333-340.

18. KÜRKLÜ, A., 1998. Short term thermal performance of a built-in solar storage for frost prevention in a greenhouse. J. Int. Energy Research, 22, 169-174.

19. KÜRKLÜ, A., WHELDON, A. E., and HADLEY, P.,1998. Effects of  temperature and time of harvest on the growth and yield of aubergine (solanum melongena l.). Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22(4), 341-348.

20. KÜRKLÜ, A., 1998. Energy storage applications in greenhouses by means of phase change materials (PCMs) : a review. Renewable Energy, 13 (1), 89-103.

21. KÜRKLÜ, A., 1998. Sayısal Yöntemler (Ders Notları). Yayın No: 73, Akdeniz Üniversitesi Basımevi, Antalya, s. 228.

22. KÜRKLÜ, A., POLAT, E., BİLGİN, S., 2000. Bir Serada Toprakaltı Isıtma Sistemi Tarafından Verilen Isı Miktarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 419-422, Erzurum.

23. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., 2000. Seralarda enerji tasarrufuna yönelik güneş enerjisi uygulamaları. “Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiyedeki Durum” Konferansı, 25 Şubat, Antalya.

24. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., 2001. Güneş enerjisinin bir çakıl taşı deposunda depolanması ve plastik bir tünelin ısıtılması amacıyla kullanılması konusunda bir çalışma. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 387-392, Şanlıurfa.

25. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., 2001. Plastik tünel tipi bir seranın ısıtılmasında kullanılan bir çakıl taşı deposunun güneş enerjisi depolama ve enerji boşaltım verimlerinin belirlenmesi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, s. 53-60, Kayseri.

26. KÜRKLÜ, A., ÖZMERZİ, A., BİLGİN, S., 2002. Thermal performance of a water-phase change material solar collector. Renewable Energy, 26, 391-399.

27. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., 2002. The effects of a rock-bed solar energy storage system on the air temperature and plant growth in a plastic tunnel type greenhouse. 8th International Congress on Mechanisation and Energy in Agriculture, Bornova-İzmir, S. 221-226.

28. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., ÖZKAN, B. 2003. A study on the solar energy storing rock-bed to heat a polyethylene tunnel type greenhouse. Renewable Energy, 28, 683-697.

29. OZKAN, B., KURKLU, A., AKCAOZ, H. 2004. An input-output energy analysis in greenhouse vegetable production: a case study for Antalya region of Turkey. Biomass and Bioenergy, 26, 89-95.

30. KURKLU, A., BİLGİN, S. 2004. Cooling of A Polyethylene Tunnel Type Greenhouse By Means of A Rock-Bed. Renewable Energy,29, 2077-2086.

31. KURKLU, A., BİLGİN, S., KÜLCÜ, R., YALDIZ, O. 2004. Bazı Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Miktar ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Biyoenerji 2004 Sempozyumu, 20-22 Ekim, İzmir.

32. ÖZMERZİ, A., YALDIZ, O., KÜRKLÜ, A., ERTEKİN, C., KÜLCÜ, R., 2004. Tarım Makineleri için Mühendislik El Kitabı. Literatür Yayınevi, İstanbul, s. 614.

33. KÜRKLÜ, A, ÇAĞLAYAN, N., 2004. Sera Otomasyon Sistemlerinin Geliştirilmesine Yönelik bir Çalışma. Akd. Univ. Ziraat Fak. Dergisi 18(1): 24-35.

34. SARI, M., SONMEZ, N. K., KURKLU, A., 2005. Determination of seasonal variations in solar energy utilization by the leaves of Washington navel orange trees(citrus sinensis L. Osbeck). Int. J. Remote Sensing, 2005(kabul edildi).

35. HAKGÖREN, F., KÜRKLÜ,A., 2005. “SERA PLANLAMASI”.

36. Kürklü, A., Bilgin, S. 2005. Biyokütle Briketleme Makinaları ve Uygulamaları: Literatür Taraması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, s. 252–256, 19–21 Ekim, Mersin.

37. Kürklü, A., Bilgin, S. 2007. Pamuk ve Susam Saplarının Briketlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Tarım Makinaları Bilim Dergisi,  3 (3), 151-159.

38. Bilgin S., Ertekin C., Kürklü A., "Alternatif Yakıt Olarak Sera Bitki Atığı Briketlerinin Yakılması ve Baca Gazı Emisyon Değerlerinin Belirlenmesi", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 26 (1), 11-17, 2013.

39. Bilgin S., Ertekin C., Kürklü A., "Türkiye’deki Sera Bitkisel Biyokütle Atık Miktarının Belirlenmesi", Tarımsal Mekanizasyon 127. Ulusal Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 5-7 Eylül 2012, ss.499

40. Bilgin S., Ertekin C., Kürklü A., "A Study on Flue Gas Emissions of Different Reed Plants As Briquetted Fuelwood", International Conference of Agricultural Engineering CIGR-Ageng 2012, Valencia, ISPANYA, 9-13 Temmuz 2012,.

41. Bilgin S., Ertekin C., Kürklü A., "Enerji Bitkisi Olarak Farklı Kamış Türlerinin Briketlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1)3 43-50, 2014.

Sayfa Özeti: Prof.Dr.Ahmet KÜRKLÜ

Sayfa Açıklaması: ahmet kürklü

Anahtar Kelimeler: