Akdeniz Üniversitesi
 Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü


    

Tarım Makineleri/Tarımsal Mekanizasyon

tarımsal üretim faaliyetlerinin, güç kaynakları ve tarım makinaları kullanımı ile mekanize edilmesidir. Tarımsal mekanizasyon; tarımda ileri düzey üretim tekniklerinin uygulanması için gerekli olan güç ve enerji kaynakları ile tarım alet ve makinalarının tasarımı, imalatı, geliştirilmesi, işletilmesi, pazarlanması, yayımı, eğitimi, kullanımı vb. konuları kapsamaktadır. Ayrıca, mekanizasyon sistemleri diğer tarımsal üretim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak, ekonomikliğini sağlamak ve çalışma koşullarını iyileştirmek açısından da oldukça önemli ve tamamlayıcı bir teknolojidir.

 

 

 


Sayfa Özeti: Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları

Sayfa Açıklaması: akdeniz,Akdeniz,Akdeniz Üniversitesi,Tarım Makineleri,Tarım Makinaları,Tarım,tarim,üniversite tarım,makina,antalya tarım makinaları,antalya sera,antalya otomasyon,biyoagaz,traktör,yenilenebilir enerji

Anahtar Kelimeler:

  • akdeniz,Akdeniz,Akdeniz Üniversitesi,Tarım Makineleri,Tarım Makinaları,Tarım,tarim,üniversite tarım,makina,antalya tarım makinaları,antalya sera,antalya otomasyon,biyoagaz,traktör,yenilenebilir enerji.