Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Sefai BİLGİN


Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
07070, Antalya -Türkiye

t: +90 242 310 65 06
f: +90 242 227 45 64

sbilgin@akdeniz.edu.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doğum Yeri&TarihiZonguldak - 1976
Yabancı Dil İngilizce
Çalışma Konuları

Seralarda Güneş Enerjili Isıtma ve Serinletme

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle Briketleme Tekniği

ÖĞRENİM ve AKADEMİK AŞAMALAR

Lisans1993-1997Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü
Yüksek Lisans1999-2002Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ABD
Doktora2002-2008Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları ABD
Öğr.Gör.2007-2009Bartın Üniversitesi MYO Teknik Programlar
Yrd.Doç.Dr .2009-2011Bartın Üniversitesi MYO Teknik Programlar
Yrd.Doç.Dr .2011- .....Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü

ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje adıDestekleyen Kurum/Kuruluş
Güneş Enerjisinin Bir Çakıl Deposunda Depolanması ve Plastik Tünel Tipi Bir Seranın Isıtılması Amacıyla Kullanılması Konusunda Bir Çalışma

Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( Yüksek Lisans Tez Projesi )

Yeni Bir Sera Dondan Koruma-Serinletme Sisteminin GeliştirilmesiTÜBİTAK. Yardımcı Araştırıcı, 1999-2002
Seraların Isıtılması Amacıyla Faz Değişim Maddesi Kullanan Yeni bir Güneş Kollektörü Tipinin GeliştirilmesiAkdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( A-Tipi Araştırma Projesi ) . Yardımcı Araştırıcı, 1999-2002
Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Briketlenmesi, Briket Özelliklerinin ve Yanma Sonu Gaz Emisyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir AraştırmaAkdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( Doktora Tez Projesi )

Farklı Kamış Türlerinin Materyal Verimlerinin Belirlenmesi ve Briketlenerek Yakacak Olarak Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Akdeniz Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ( A-Tipi Araştırma Projesi ) . Yardımcı Araştırıcı, 2005-2008

 

YAYINLAR
Güncelleme Tarihi : 29.09.201

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. KÜRKLÜ, A., ÖZMERZİ, A., BİLGİN, S. 2002. Thermal Performance of A Water-Phase Change Material Solar Collector.  Renewable Energy, 26, 391–399.

A2. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S., ÖZKAN, B. 2003. A Study on the Solar Energy Storing Rock-Bed to Heat A Polyethylene Tunnel Type Greenhouse. Renewable Energy, 28, 683-697.

A3. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2004. Cooling of A Polyethylene Tunnel Type Greenhouse by Means of A Rock-Bed. Renewable Energy, 29; pp. 2077-2086.

B. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

B1. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2007. Pamuk ve Susam Saplarının Briketlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Tarım Makinaları Bilim Dergisi,  3 (3), 151-159.

B2. BİLGİN, S. 2010. Determination of Flue Gas Emission Values of Cotton and Sesame Stalk Briquettes. Tarım Makinaları Bilim Dergisi, 6 (1), 37-43.

C. Uluslararası Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplarda Yayımlanan Bildiriler

C1. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2002. The effects of a rock-bed solar energy storage system on the air temperature and plant growth in a plastic tunnel type greenhouse. 8th International Congress on Mechanisation and Energy in Agriculture, Bornova-İzmir, S. 221-226.

D. Ulusal Bilimsel Etkinliklere Ait Kitaplarda Yayımlanan Bildiriler

D1. KÜRKLÜ, A., POLAT, E., BİLGİN, S. 2000. Bir Serada Toprakaltı Isıtma Sistemi Tarafından Verilen Isı Miktarının Belirlenmesi. Tarımsal Mekanizasyon 19. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 419–422, Erzurum.

D2. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2001. Güneş enerjisinin bir çakıl taşı deposunda depolanması ve plastik bir tünelin ısıtılması amacıyla kullanılması konusunda bir çalışma. Tarımsal Mekanizasyon 20. Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, s. 387–392, Şanlıurfa.

D3. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2001. Plastik tünel tipi bir seranın ısıtılmasında kullanılan bir çakıl taşı deposunun güneş enerjisi depolama ve enerji boşaltım verimlerinin belirlenmesi. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, Bildiriler Kitabı, s. 53-60, Kayseri.

D4. KURKLU, A., BİLGİN, S., KÜLCÜ, R., YALDIZ, O. 2004. Bazı Sera Bitkisel Biyokütle Atıklarının Miktar ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma. Biyoenerji 2004 Sempozyumu, s.69-75, 20–22 Ekim, İzmir.

D5. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2005. Biyokütle Briketleme Makinaları ve Uygulamaları: Literatür Taraması. III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, s. 252–256, 19–21 Ekim, Mersin.

E. Diğer yayınlar:

E1. KÜRKLÜ, A., BİLGİN, S. 2000. Seralarda enerji tasarrufuna yönelik güneş enerjisi uygulamaları. "Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki Durum" Konferansı, 25 Şubat, Antalya.

 

 


Sayfa Özeti: Yrd.Doç.Dr.Sefai BİLGİN

Sayfa Açıklaması: Sefai Bilgin

Anahtar Kelimeler: